Adaptační kurzy

Seznamte je lépe

Nabízíme více-denní programy s intenzivním a zároveň pestrým programem zaměřeným na sportovní, kreativní i relaxační činnost a především orientovaným na vzájemné seznámení studentů. Tento program plní následující cíle:

  1. seznámení se žáků prvních ročníků mezi sebou navzájem,
  2. seznámení žáků tříd s třídním učitelem,
  3. nasměrování pozitivního vývoje třídní skupinové dynamiky.

 

 

Kurzy realizujeme na začátku školního roku v dojezdové vzdálenosti od školy.

Jsme schopni zrealizovat i kurz reagující na potřebu třídního kolektivu v průběhu školního roku.

Kontakt

Karel Štefl

Karel Štefl

GARANT ADAPTAČNÍCH KURZŮ

karel.stefl@atmosfera-zs.cz;
774 699 567

Dokumenty pro rodiče

Zdravodotazník včetně bezinfekčnosti a GDPR

ZŠ Morkovice:   Motivační dopis pro žáky    Info-dopis pro rodiče

Obchodní akademie Zlín:   Motivační dopis pro studenty   Info-dopis pro rodiče

Obchodní akademie Kroměříž:   Motivační dopis pro studenty   Info-dopis pro rodiče

SPŠ-COP Zlín:   Motivační dopis pro studenty I a II    Info-dopis pro rodiče

ZŠ Štípa:   Motivační dopis pro žáky   Info-dopis pro rodiče

COPT Uherský Brod:   Motivační dopis pro studenty   Info-dopis pro rodiče

Atmosféra, z.s.

Vlnitá 18
Zlín – Velíková 763 14
IČO: 266 23 307
Datová schránka – ks3k2b