Přeskočit na obsah

Garanti

Fundraising

608 161 792

skalka-petr@seznam.cz

Luboš Kovařík, MSc.

Adaptační kurzy

Školní výlety

Škola v přírodě

lubos.kovarik@atmosfera-zs.cz

Jakub Motáň

Příměstské tábory

tabory@atmosfera-zs.cz

Mgr. Kateřina Václavičová

Lanové programy

774 117 463

katka.vaclavicova@atmosfera-zs.cz

Výkonný výbor

Luboš Kovařík, MSc.

Vojtěch Gogela

místopředseda spolku

Aneta Hrbáčková

člen výkonného výboru

člen výkonného výboru

Bc. Michaela Bochníčková

člen výkonného výboru

Atmosféra, z.s.

Vlnitá 18
Zlín – Velíková 763 14
IČO: 266 23 307
Datová schránka – ks3k2b

Číslo účtu: 2401067926/2010