Přeskočit na obsah

Poslání atmosféry

Připravujeme zážitky pro rozvoj jednotlivců a skupin, vytváříme atmosféru k osobnímu růstu sebe i ostatních.

Zapsaný spolek Atmosféra je spolek zajímající se o zdravý životní způsob, výchovu přírodou a zážitkovou pedagogikou. Díky týmu věrných instruktorů a dalších dobrovolníků dokáže spolek dát těmto krásným slovům smysl a reálnou podobu. S pomocí prostředků zážitkové pedagogiky a zkušenostního učení se v našich programech zaměřujeme především na rozvoj v oblasti osobnostně-sociální, environmentální a mediální výchovy. Naším cílem je poskytnout prostor k celistvému rozvíjení žáků a třídních kolektivů a podpořit tak školy v naplňování jejich cílů.

Od svého založení v roce 2003 nabízí zapsaný spolek Atmosféra programy lanových aktivit, především pro střední a základní školy. Tuto nabídku jsme postupně rozšířili o školní výlety, seznamovací a adaptační kurzy, sportovní kurzy, programy na sněžnicích a lukostřelbu a od roku 2013 o příměstské tábory.

Páteří spolku jsou adaptační pobyty určené žákům a studentů základních, středních a vysokých škol. Náplní těchto pobytů je seznámení se, budování dobrých vztahů, týmová spolupráce, dovednost vzájemné komunikace, nastavení pozitivního směřování skupinové dynamiky. Našimi programy se podílíme na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže a napomáháme školám při plnění širšího vzdělávacího programu.

Náš spolek disponuje kvalifikovanými instruktory s akreditovanými licencemi, které z velké části sami vzděláváme. Instruktorský tým Atmosféry je tvořen studenty a absolventy vysokých škol s dlouholetou zkušeností v oblasti práce s dětmi, realizace a vedení zážitkových programů a pobytů. Instruktoři jsou odborně způsobilí v oblasti zážitkové pedagogiky. Absolvovali specializované akreditované programy MŠMT jako Instruktor zážitkové pedagogiky,  Instruktor lanových aktivit I. a II. třídy (vysoká i nízká lana). Jsou držiteli průkazu zdravotník zotavovacích akcí, který je zaštítěný Českým červeným křížem a dalšími akreditacemi MŠMT v oblastech práce se šikanou ve školním kolektivu, lukostřelby, arteterapie, skupinové práce a dalších. A nadále svou odbornost zvyšují.

 

Nabízíme zajímavé, nevšední a atraktivní programy, zprostředkováváme silné zážitky. Jsme tak připraveni na náročnou výzvu – zaujmout dospívající mládež ve třetím tisíciletí.

Atmosféra, z.s.

Vlnitá 18
Zlín – Velíková 763 14
IČO: 266 23 307
Datová schránka – jky4k27