Přeskočit na obsah

Škola v přírodě

O krok blíže k přírodě

Zajišťujeme školy v přírodě ve Zlínském kraji s preferencí konkrétních rekreačních středisek v oblasti Vizovických vrchů, Velkých Karlovic a okolí v Javorníků. Cíl našich programů je zaměřen především na osobnostní rozvoj žáků různého věku prostřednictvím spolupráce a komunikace ve skupině, stejně jako rozvoj znalostí v enviromentální oblasti. Pro třídy je zajištěn celodenní program v přírodě nebo vnitřních prostorách střediska. Součástí zajištění školy v přírodě je i přítomnost zdravotníka na programu s odpovídající certifikací Českého červeného kříže zdravotník zotavovacích akcí a zajištění potřebné lékařské dokumentace.

Kontakt

Luboš Kovařík

GARANT ŠKOL V PŘÍRODĚ

lubos.kovarik@atmosfera-zs.cz

Atmosféra, z.s.

Vlnitá 18
Zlín – Velíková 763 14
IČO: 266 23 307
Datová schránka – jky4k27