Přeskočit na obsah

MÁM VĚTŠÍ JASNO

“Utvářejte budoucnost svých studentů: Implementujte ve své škole programy pro rozvoj dovedností a kompetencí žáků potřebných pro výběr střední školy!”


O co se jedná?

Zážitkový kurz Mám větší jasno má za cíl pomoci s výběrem střední školu pomocí inovativních vzdělávacích metod a testování kompetencí. Žák zažije sebepoznávací techniky, které mu pomohou definovat vlastní představu o navazujícím vzdělávání. Účastníkovi pomůžeme naplánovat kroky potřebné k přijetí na střední školu. Naším záměrem je podpořit žáky základních škol ve Zlínském kraji, aby při rozhodování lépe zvážili své možnosti a tím zabránit předčasnému odchodu ze vzdělávání. 

0
Studentů již prošlo kurzem
0
Dny nabitého programu
100
minut teoretických přednášek

Jak to probíhá?

Zážitkový kurz je organizován ve dvou fázích.

V první fázi kurzu účastníci absolvují třídenní program (24h) ve vybraném rekreačním středisku v okolí Zlína se záměrem iniciovat u účastníka zájem o své budoucí studium. Účastník dostane prostor zamyslet se nad svými možnostmi a výběrem studijního oboru (s maturitou anebo výučním listem). Skupinu provází programem lektoři zážitkové pedagogiky a kariérový poradce.

V druhé fázi skupina absolvuje jednodenní program (8h) se stejnými lektory v prostorách školy. Tato část je realizována v odstupu alespoň dvou týdnů s cílem udržet motivaci a důslednost žáků v přípravě na vybranou střední školu.

Co si z kurzu účastník odnáší?

Plán s jasně definovanými kroky pro úspěšné přijetí na SŠ
Motivaci k navazujícímu vzdělávání.
Orientaci v studijních oborech a jejich pracovním uplatnění.
Odborné informace o svém zaměření a silných stránkách.

Náplň programu

Interaktivní vzdělávací aktivity
Využíváme aktivní zapojení účastníků do procesu vzdělávání. Zážitky, které si účastníci z programu odnáší, se přímo naučí aplikovat do svého studijního plánu.

team-386673_1920

Jak se zapojit?

Zážitkový kurz Mám Větší jasno je určen pro skupiny žáků 8. a 9. tříd. Školy mohou využít podpory Operačního programu OPJAK MS_aZS_I_OPJAK, část 1.II/9 Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ.
 

Jak přihlásit své žáky na kurz?

Vyplněním přihlášky nám dáte najevo svůj zájem o realizaci kurzu na Vaší škole
Dostanete potvrzovací email o registraci
Sjednáme si termín nezávazné schůzky a připravíme Vám informace pro rodiče
Po fyzické schůzce zástupců organizace s vedením školy zašleme smlouvu o realizaci kurzu s potvrzením termínu
Kurz bude realizován v domluveném termínu


Termín kurzu po domluvě v období:
25. 9.- 15. 10. 2024

Cena za žáka je 3 750 Kč

Cena zahrnuje třídenní program vč. pojištění účastníka, ubytování a plnou penzi účastníka, diagnostika silných stránek a konzultace s kariérovým poradcem. 

Kontakt

Štěpán Helmer
TEL.: 606 471 278

email: info@atmosfera-zs.cz

Štěpán se od roku 2010 angažuje ve vedení skautů. Účastnil se projektu zprostředkovávající metodiku o vzdělávání mládeže v oblasti rozvojové spolupráce a byl v organizačním týmu lokálního skautského rádcovského kurzu Apollo. Dočasně působil i v roli skautského výchovného zpravodaje ve svém středisku. Od roku 2016 pracuje na metodice kurzu pro využití svého potenciálu-Mám větší jasno.

Fotky z uplynulých ročníků:

Atmosféra, z.s.

Vlnitá 18
Zlín – Velíková 763 14
IČO: 266 23 307
Datová schránka – jky4k27