Přeskočit na obsah

Projekt Patron

Cílem Projektu Patron je podpora sociální integrace mládeže ve věku 16-21 let, kteří vstupují do života z ústavní výchovy ve Zlínském kraji a okolí. Projekt cílové skupině pomáhá prostřednictvím dlouhodobého individuálního doprovázení tzv. patrony (dospělými spolupracovníky projektu) začlenit se do společnosti, vytvořit si a naplňovat individuální plán sociální integrace, získat a udržet si zaměstnání a předcházet sociálně-patologickým jevům. Cílem projektu je dále podpora spolupráce v rámci místních komunit, zejména pak spolupráce zaměstnavatelů a dětských domovů na sociálním začleňování dětí z dětských domovů při jejich uplatnění na trhu práce.

 

» Projekt Patron «

Projekt pomáhá mladým dospívajícím z ústavní výchovy začlenit se do společnosti

Těmto dětem v ústavní výchově neschází peníze a věcné dary sponzorů. Postrádají podporu a někoho, komu můžou věřit opřít se o něj, když přijdou překážky.

Tvoříme patronské dvojice (kluk nebo holka z domova a dobrovolník muž nebo žena z veřejnosti), které si budují přátelský vztah. Tento vztah pak dospívajícím supluje často chybějící model pozitivního dospěláckého vzoru. Patroni jsou mladým lidem z dětského domova podporou (dala bych tam oporou) při vstupu do běžného života.

Na počátku cesty k patronství jsou ze zájemců vybráni našimi experty vhodní patroni. Pro tyto patrony se uskuteční školení, na kterém se podrobně seznámí s celým projektem, s pravidly patronského doprovázení a dojde k jejich přípravě na zvládání situací, které mohou při doprovázení nastat. V průběhu celého projektu je pak s patrony (i patronkami) realizována pravidelná supervize s cílem podpořit je v jejich nelehké činnosti.

Ideálně měsíc po úvodním proškolení patronů se koná víkendový výjezd, na kterém se patroni seznámí s mladými dospívajícími vyrůstajícími v zařízeních náhradní rodinné výchovy. Tento víkend je pojat zážitkově s cílem vytvořit pro budoucí dvojice mnoho příležitostí k seznámení se. Na tomto víkendu, či těsně po něm, dochází k vytvoření patronských dvojic, které se spolu budou pravidelně setkávat. Setkávání má jasná pravidla a dochází k nim minimálně jednou za měsíc. Cílem

těchto setkání je vytvořit vztah, ve kterém se budou oba, jak patron, tak mladý muž (dospívající; at to je i pro holky), cítit pohodlně. Dospívající tak získá oporu při opouštění zařízení náhradní výchovy. Délka patronského vztahu je individuální, počítáme však s minimálně 2 letým zapojením dobrovolníka. Vztah ovšem může trvat i mnohem delší dobu.

» Kdo je patron/ka? «

Obecně se dá říct, že patron/ka je iniciativní, v životě ukotvený člověk. Jedinými podmínkami jsou trestní bezúhonnost, psychická integrita a ochota investovat svůj čas a energii. Naši patroni pocházejí z různých společenských vrstev. Obecně nevítáme zájemce z pomáhajících profesí, spíš chceme nabídnout dospívajícím možnost vidět, jak žije 35letý dospělý inženýr / kuchařka s hypotékou a dvěma dětmi.

Hlavní náplní patronských schůzek je nějaká společná činnost, která obě strany baví. Skrze ni vzniká mezi těmi dvěma vztah, který umožňuje mluvit o různých důležitých tématech, třeba i rodinném životě. Rodiny patronů doporučujeme nezapojovat. Chceme podporovat hlavně vztah vytvořené dvojice, nejedná se o formu adopce nebo pěstounství.

Chci se stát patronem              Chci se stát patronkou                           Interní sekce pro patrony             Interní sekce pro patronky

Statistiky

Od roku 2013 bylo projektem podpořeno 102 mladých lidí, z toho:

59 se schází s Patrony (někteří již přes 2 roky)

25 bylo doprovozeno

18 ukončilo spolupráci s projektem

Z 25ti dospívajících, kteří již žijí svůj život:

22 má zajištěné bydlení

1 je ve výkonu trestu

2 přestali komunikovat

 

 

 

Děkujeme Nadačnímu fondu TESCO za podporu projektu v roce 2019/2020

» Historie «

Projekt „Patron“ vznikl na základě expertních dovedností dvou partnerských organizací Liga otevřených mužů (LOM) a Múzy dětem v roce 2013. Od té doby dvakrát čerpal podporu z evropských sociálních fondů a vytvořil přes 87 funkčních patronských dvojic. V druhém programovém období (2016-2019) se projekt díky podpoře ESF rozšířil i do Zlínského kraje, kde se jeho realizace ujala Atmosféra, z.s. I po skončení projektu nyní aktivně spolupracujeme s LOMem a děláme práci, která má smysl.

Ve Zlínském kraji (a těch okolních) momentálně podporujeme 14 patronských dvojic v těchto dětských domovech: DD Kroměříž, DD Liptál, DD Uherské Hradiště, DD Hodonín.

Spolupráci máme navázanou také v DD Uherský Ostroh, DD Plumlov, DD Přerov.