Přeskočit na obsah

Projekt Patron

Projekt PATRON poskytuje mladým lidem z dětských domovů reálného průvodce, muže nebo ženu, a tím pozitivní vzor na cestě do samostatného života.

  • 400 mladých lidí ročně odchází ze zařízení náhradní péče
  • 50% z nich se osobně setká s bezdomovectvím
  • 25% z nich má po odchodu problém s kriminalitou
  • 90% z nich je fixováno na své vychovatelky a systém DD
 

… Z jejich života se vychovatelky vytratí … patron/ka zůstane.

» Projekt Patron «

Projekt PATRON vznikl v roce 2013 jako iniciativa Ligy otevřených mužů. Ve spolupráci se spolkem Múzy dětem se postupně hledala cesta, jak přiblížit projekt úspěšný v Čechách také na Moravu. V roce 2015 jsme byli zakladatelem projektu osloveni jako specialisté na zážitkovou pedagogiku a společně jsme začali plánovat propojení našich aktivit. Náš spolek Atmosféra se tak začal podílet na realizaci seznamovacích víkendů pro děti z dětských domovů s případnými patrony a patronkami. Současně jsme již začali plánovat kroky pro vznik patronských dvojic ve Zlínském kraji a blízkém okolí.  

Od svého vzniku projekt podpořil již 102 mladých lidí ze 34 dětských domovů. 22 z nich již našlo stabilní zaměstnání a má zajištěné bydlení. 59 dvojic se stále schází. 21 dvojic se v průběhu času rozpadlo, většinou pro nezájem ze strany mladého dospívajícího pokračovat ve vztahu po odchodu z dětského domova. 

Patronem/patronkou může být uvědomělý dospělý (starší 30ti let) s čistým trestním rejstříkem a motivací, být parťákem někomu, kdo to může potřebovat. Jeho/její role je podpůrná, provázející, založená na důvěře. K dispozici pro vás máme zpracovaný Etický kodex patrona a Desatero patrona. S těmito dokumenty včetně Metodiky projektu patron se můžete seznámit zde

Přemýšlíte, stát se patronem? Chtěla byste být patronkou a provázet mladou dívku do dospělosti?  Anebo se vám teď vybavil někdo, komu by role patrona/patronky padla jako ušitá? Napište nám – aktuálně ve Zlínském kraji potřebujeme především patrony muže.

» Jak proces patronství probíhá? «

Na počátku cesty k patronství jsou z přihlášených zájemců na osobním setkání, při rozhovoru, vybráni vhodní uchazeči do projektu. Pro tyto vybrané patrony/nky připravujeme školení, na kterém se podrobně seznámí s celým projektem, s pravidly patronského doprovázení, připravíme je na zvládání situací, které mohou při patronském doprovázení nastat. V průběhu celého projektu je pak s patrony/patronkami realizována pravidelná supervize s cílem podpořit je v jejich obdivuhodné činnosti.

Ideálně měsíc po úvodním proškolení patronů se koná víkendový výjezd, na kterém se patroni seznámí s mladými dospívajícími vyrůstajícími v zařízeních náhradní rodinné výchovy. Tento víkend je pojat zážitkově s cílem vytvořit pro budoucí dvojice mnoho příležitostí se poznat. Na tomto víkendu, či těsně po něm, dochází k vytvoření patronských dvojic, které se spolu budou pravidelně setkávat. Setkávání má jasná pravidla a dochází k nim minimálně jednou za měsíc.

Ve Zlínském kraji a okolí jsme již navázali spolupráci s: DD Liptál, DD Uherský Ostroh, DD Uherské Hradiště, DD Kroměříž, DD Hodonín, DD Prostějov, DD Plumlov. Jsme v kontaktu i se Zlínským DD i domovy ve Vizovicích.

 

Příběhy patronek

Každá patronská dvojice je jedinečná. Někdy spojení tak sedne, že to vypadá, jako byste se znaly již léta. Ona a vy, holka a patronka. Většinou ale patronský vztah vzniká postupně, jak citlivě dokážete pracovat s důvěrou. 4x ročně pro patronky vytváříme prostor  pro sdílení úspěchů i dotazů, jak dál. Mezi supervizemi je také možnost konzultace či povzbuzení s někým zkušenějším. Nejste na to samy.