Přeskočit na obsah

Rozvojový program

… dovednosti pro realizaci programů pro mladé

Posuň se dál!

» Připravuješ pravidelně program pro skupinu dospívajících?

» Pracuješ sám, nebo v týmu?

» Oceníš nový impuls?
                    » » » pomůžeme Ti zlepšit se v:
 

Předávání informací                           Plánování projektu

Seriózní komunikaci s okolím        Práci v týmu

Práci na sobě                                           Přemýšlení o riziku

Přípravě a Vedení programu         Rozvoji druhých

 

Program obsahuje:

  • 2 víkendové semináře (26.-28.3. a 9.-11.4)
  • Osobní konzultace (koučink) při tvorbě plánu vlastního rozvoje
  • Příležitosti k využití naučeného (školní výlety, příměstské tábory, adaptační kurzy, …)
  • Příležitosti k dalšímu vzdělávání (nízké lanové aktivity, vedení reflexe, lukostřelba, …)

Předpoklady pro vstup do programu:

 

  • 18 let nejpozději 1.6.2021
  • Zkušenost s přípravou programu pro druhé
  • Velká motivace pracovat na sobě

Podmínky pro absolvování programu

  • Účast na dvou vzdělávacích seminářích
  • Účast na zážitkové části Lektorského setkání Atmosféry (14.-16.5. … pro navázání kontaktů)
  • Závazek odlektorování 2 třídenních adaptačních kurzů … díky tomuto závazku – slibu… budete hradit náklady programu jen na ubytování a stravu (cca 500,-Kč/seminář) a rozvojovou část (cca 1.400,-Kč/víkend) si „odpracujete“ na dvou adaptačních kurzech v září 2021, za které nedostanete odměnu

Atmosféra, z.s.

Vlnitá 18
Zlín – Velíková 763 14
IČO: 266 23 307
Datová schránka – ks3k2b

Hlavní kontakt

Karel Charlie Štefl

karel.stefl@proakce.cz, 774 699 567

garant a hlavní lektor vzdělávacího programu